Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konzole vc1

ban player_name hours
ban player_id hours

příklad: ban CheatingPlayer 10
příklad: ban 268 0
player_name - Název hráče, který dostane BAN
player_id - ID číslo hráče, lze zjistit pomocí příkazu list v konzoli
hours - Počet hodin, 0 znamená doživotní BAN
hráč bude vyhozen ze hry a nebude se moc připojit k serveru na určenou dobu

banip player_name time
banip player_id time

BAN pro hráče ze hry, zakáže přístup a zapamatuje si IP adresu a nedovolí se
připojit

banlist
vypíše všechny BANy do konzole

banremove index
odstraní zakázaného hráče ze seznamu

clearban
vymaže seznam BANů

set srvvm status
status - 0 nebo 1.
nastaví "Vietnam mód" zapnuto/vypnuto

set srvab status
status

- 0 nebo 1.


nastaví "Automatické vyrovnání" zapnuto/vypnutoset srvff status
status

- 0 nebo 1.


nastaví "Střelba do vlastních" zapnuta/vypnutaset srvec status
status

- 0 nebo 1.


nastaví "Nepřátelskou kameru" zapnuta/vypnutaset srvcleng limit
limit

- Maximální počet hráčů ve hře.


nastaví limit pro vojákyset srvclmed limit
limit

- Maximální počet hráčů ve hře.


nastaví limit pro zdravotníkyset srvclsni limit
limit

- Maximální počet hráčů ve hře.


nastaví limit pro ostřelovačeset srvclrad limit
limit

- Maximální počet hráčů ve hře.


nastaví limit pro radiomanyset srvclmac limit
limit

- Maximální počet hráčů ve hře.


nastaví limit pro kulometníkyset srvakidle minutes
minutes

- číslo 0 vypnuto


nastaví čas pro automatický KICK nečinného hráčeset srvakping ms

ms - číslo v milisekundách nebo 0 vypnuto


nastaví ping pro automatické vykopnutí při překročeníset srvaktk tk_value ban_hours
tk_value

- Počet zabití, 0 vypnuto


ban_hours

- počet hodin za TK


nastavení automatický KICK za TKset srvpassword new_password

změní serverové heslomlclear

vymaže všechny mise v listu s výjimkou aktuálnímlchangemap index mission endrule endruleval

příklad: mlchangemap 0 StreamATG points 4


změní mapumlchangeendrule index endrule endruleval

příklad: mlchangeendrule 0 frags 20


mlchangeendrule

0 čas 40.


mlchangeendrule

0 body 5.


změní pravidla ukončenímlremovemap index

odstraní mapu ze seznamumladdmap mission endrule endruleval

příklad: mladdmap NvaCoop time 60


přidá mapu do seznamunextmap

změní mapu na další v pořadínextmap map_index
změní mapu na mapu v seznamu

adminsay "something to say"
příklad: adminsay "Hello, I am your ruler! "
vzkaz serveru

set srvdb 0/1
nastaví "BlackDeath" nastavení zapnuto nebo vypnuto

swapplayer name/id
přehodí hráče k soupeři

set srvspectators limit delay
nastavení pozorovatelských vlastností
limit - maximum pozorovatelů
delay - zpoždění v sekundách

set votechangemap 0/1 (standartně 1)
zapíná nebo vypíná hlasování o mapě/módu

set voterestart 0/1 (standardně 1)
zapíná nebo vypíná hlasování o restartu mapy

set srvadmin password
password = nové heslo
nastaví heslo pro vzdálenou administraci

set srvadmin
smaže heslo pro vzdálenou administraci, administrace bude zakázaná

set srvctf respawn_time_seconds
nastavení času pro znovu narození v módu CTF

set srvtt mission_time_minutes respawn_time_seconds
nastavení času pro znovu narození v módu TT

set srvvoicechat [status]
změní nastavení hlasové komunikace vypnuto/zapnuto
status 0 (vypnuto), 1 (malá kvalita), 2 (velká kvalita)

set srvjoinmsg "Message from the server"
Umožňuje administrátorovi nastavit zprávu, která se zobrazí po připojení na
server

set srvteamlock lock
nastavení zamknutí:
0 - bez zamknutí
1 - zamkne US tým
2 - zamkne VC tým
k zamknutému týmu se nemůže nikdo připojit

set srvvmchat 0/1
standardně 0, 1 vypne zprávy o zabití, zobrazuje se pouze konverzace a systémová hlášení
(pozn.: po vypnutí nelze zapnout pomůže jedině reinstall)

set srvbluebt 0/1
standardně 1, 0 vyřazuje modré dráty u bomb
 
 

Všichni hráči:kick player_name
kick player_id

player_name - Vyhodí hráče s přezdívkou.
player_id - ID číslo hráče, lze zjistit pomocí příkazu list v konzoli.
administrátor KICKne hráče rovnou, klient vyvolá hlasování

startadmin password
password = heslo pro vzdálenou administrativu
odešle heslo pro vzdálenou administrativu pro klienta

list
vypíše seznam všech hráčů do konzole

listadmins
vypíše všechny administrátory do konzole

mpresult
uloží aktuální herní výsledek do TXT souboru

mllist
vypíše aktuální seznam misí do konzole

mlchangecurmap mission endrule endruleval
příklad: mlchangecurmap StreamCTF time 20 změní mapu nebo vyvolá hlasování,
pokud příkaz nezadal administrátor

restartmap
restartuje mapu
pokud příkaz nezadal admin, vyvolá hlasování

chattoconsole 0/1/2
standardně 0 pro server a 1 pro klienta
0 – nevypisuje nic do konzole 1 – Hráči si povídají přes konzoli 2 – Hráči si
povídají a jsou informováni o zabití přes konzoli

consoletime 0/1
pokud je nastavena 1 přidá systémový čas pro zprávy
 
 

Spectators:rpstart filename
filename - název souboru

začne nahrávat záznam a uloží soubor


replayfilename.reprpend

ukončí nahrávánírpload filename

uloží záznam, odpojí aktuální hru a spustí záznamrpsetbmp fps filename

příklad: rpsetbmp 25 StreamBattle


nastaví FPS pro BMP obrázek a jméno souboru